fbpx

Actievoorwaarden vrienden-voucher:

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Blom Vriendenvoucher” (hierna: de actie) van Blom Studiebegeleiding (hierna: Blom). Blom is gevestigd aan de Leendert Tulplaan 4a, 6713AW te Ede.

2. Deze actie geldt alleen voor consumenten. Deze voorwaarden gelden enkel voor de aandrager van de nieuwe klant.

3.Door deelname aan de actie accepteert u deze actievoorwaarden.

Geldigheid:

4. De actie loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021, en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

5. De actie geldt voor het aanleveren van nieuwe klanten door de aandrager.

6. De actie geldt alleen voor klanten met een correspondentieadres in Nederland.

7. De aandrager kan maximaal 3 keer deelnemen aan de actie.

8. Iedere aangedragen deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

9. De korting is niet in te wisselen voor contanten, wordt niet in een andere vorm uitgekeerd noch om te ruilen voor een ander welkomstgeschenk.

Voorbehouden, vragen en recht:

10. Blom behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde klanten die aan alle voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.

11. Blom behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

12. Als u binnen de eerste maand uw overeenkomst beëindigt, dan heeft Blom het recht om de waarde van het welkomstgeschenk terug te vorderen met een maximum van €80,-. Dit doen wij als u het welkomstgeschenk al ontvangen heeft.

13. Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

14. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Blom.

16. Onder voorbehoud van druk- of typfouten

Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunt u op werkdagen contact opnemen met Blom via contact@blomopmaat.nl of +31648909050.

Actievoorwaarden vrienden-voucher:

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Blom Vriendenvoucher” (hierna: de actie) van Blom Studiebegeleiding (hierna: Blom). Blom is gevestigd aan de Leendert Tulplaan 4a, 6713AW te Ede.

2. Deze actie geldt alleen voor consumenten. Deze voorwaarden gelden enkel voor de aandrager van de nieuwe klant.

3.Door deelname aan de actie accepteert u deze actievoorwaarden.

Geldigheid:

4. De actie loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021, en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

5. De actie geldt voor het aanleveren van nieuwe klanten door de aandrager.

6. De actie geldt alleen voor klanten met een correspondentieadres in Nederland.

7. De aandrager kan maximaal 3 keer deelnemen aan de actie.

8. Iedere aangedragen deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

9. De korting is niet in te wisselen voor contanten, wordt niet in een andere vorm uitgekeerd noch om te ruilen voor een ander welkomstgeschenk.

Voorbehouden, vragen en recht:

10. Blom behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde klanten die aan alle voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.

11. Blom behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

12. Als u binnen de eerste maand uw overeenkomst beëindigt, dan heeft Blom het recht om de waarde van het welkomstgeschenk terug te vorderen met een maximum van €80,-. Dit doen wij als u het welkomstgeschenk al ontvangen heeft.

13. Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

14. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Blom.

16. Onder voorbehoud van druk- of typfouten

Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunt u op werkdagen contact opnemen met Blom via contact@blomopmaat.nl of +31648909050.