fbpx

Blom begeleiding op school

Onze expertise in bijles, huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding en bijspijkertrajecten nu ook op school.

Blom op school

Bij Blom Studiebegeleiding doen wij er alles aan om leerlingen op een persoonlijke manier te ondersteunen bij hun leerproces. Dit doen we op onze eigen vestigingen, maar ook op school. We bieden verschillende opties aan. Zo is het mogelijk huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, bijles en examentrainingen geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen. We bieden ook een aantal unieke ondersteunende oplossingen aan. Dit doen we vanuit onze ervaring uit de praktijk en onder leiding van ons pedagogisch team. 

Begeleiding tijdens de coronacrisis

Veiligheid

Als vanzelfsprekend wordt begeleiding alleen gegeven als dit voor alle partijen veilig kan gebeuren. 

We houden ons aan alle RIVM-richtlijnen rondom covid-19 en zetten een stapje extra als dit nodig is. Zo houden we al sinds het begin van de coronacrisis 1,5 meter afstand terwijl dit niet altijd verplicht was in het onderwijs. 

 

Kwaliteit

 Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze begeleiding te waarborgen. Daarom maken we gebruik van een team van kundige en betrokken professionals. Deze professionals hebben ervaring binnen het onderwijs,  studiebegeleiding en pedagogiek en gebruiken deze ervaring om de kwaliteit te verzorgen én te controleren. Daarnaast wordt onze kwaliteit in een intern systeem en via de LVSI gemonitord.

  

Inclusiviteit

Door de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om de onderwijsachterstanden in te halen is het mogelijk om een flink aantal leerlingen op school te laten deelnemen aan onze inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. 

 We hebben ervaring met de uitvoering van deze inhaaltrajecten en denken dan ook graag mee over mogelijke begeleidingsvormen. 

Waarom kiezen voor Blom op School?

Begeleidingsplan per school

Aan iedere samenwerking gaat een uitgebreide analyse vooraf. De begeleiding moet goed aansluiten bij de behoefte van de school. De voortgang wordt aan de hand van onze 0- en tussenmetingen constant geevalueerd.

Ervaring op school

We hebben zowel bij begeleiding buiten als op school ervaring. Momenteel lopen er ook al enkele ondersteuningstrajecten. 

g

Gepersonaliseerd leren

We stellen de ontwikkeling van de leerling voorop,  met als doel dat de leerling zelf weer verder kan. Dit doen we door een persoonlijk ontwikkelingsplan per leerling.

w

Samen sterk

Om onze begeleiding tot een succes te laten worden werken we samen met een netwerk van professionals, online tools en ondersteunende instanties. Door de combinatie van onze expertises kunnen we de kwaliteit die wij nastreven blijven waarmaken.

Vaste coördinator

Ieder traject heeft één eindverantwoordelijke. Dit is een professional met ervaring binnen het voortgezet of basisonderwijs. Zij/hij wordt ondersteund door ons kernteam.

Gepassioneerde en kundige begeleiders

We streven naar een divers team aan begeleiders waarin passie voor het helpen van de leerling bij iedereen voorop staat. Dit is een combinatie van ervaren professionals en gepassioneerd jong talent.

Pedagogische coaching

Onze sociaal-emotionele begeleiding wordt aangestuurd door een team van pedagogen. Zij stellen het plan van aanpak op, monitoren de voortgang van de leerling en blijven in gesprek over de ontwikkeling.

Wetenschappelijke én praktische benadering

Blom op School is gebaseerd op wetenschap en verfijnd door onze ervaring. We combineren onze kennis en kunde om tot een eigen, maar efficiënte begeleiding te komen.

Studiebegeleiding op school

In onze samenwerking  stellen we ons flexibel op, maar blijven we onze visie en kwaliteit uitdragen. Dit doen we door per samenwerking een vaste professional aan te stellen, ondersteund door het pedagogisch team. Afhankelijk van de behoefte vanuit de school nemen we de complete begeleiding danwel alleen de aansturing van de begeleidng uit handen. We kunnen hierbij zowel voor faciliterende huiswerkuren als intensieve studiebegeleidingstrajecten inclusief coaching verzorgen.

Basisscholen

Ook voor basisscholen bieden we ondersteuning aan. Dit doen we met een team van pabo-studenten, pedagogen en een IB-ers.

Dit team ontwerpt samen met de betreffende basisschool een passende begeleidingsvorm waarbij componenten van vakgerichte uitleg, docentondersteuning, coaching en huiswerkbegeleiding gecombineerd kunnen worden.

Bijles op school 

 

Één van de diensten die we aanbieden is het opzetten en onderhouden van een bijlesnetwerk op een middelbare school. Hierbij verzorgen wij de kwaliteit door interne trainingen, ondersteuning vanuit ons pedagogisch team en controle via ons interne controlesysteem. 

Voor de begeleiding kunnen we zowel met leerlingen vanuit de school als extern aangetrokken student-docenten werken.

Visie

Zomerschool / voorjaarsschool

Ook in de schoolvakanties bieden we begeleidingsopties voor op school. Dit doen we zowel binnen het primair als voortgezet onderwijs. We bieden hierbij specifieke vakgerichte trajecten aan, maar ook bredere trajecten met meerdere vakken.

Ook bij deze dienst staat samenwerking centraal. Een zomer- voorjaars of winterschool wordt altijd vraagspecifiek en volgens een gezamenlijk met de school opgesteld plan van aanpak uitgevoerd. 

Vestiging
Visie

Examentraining

 

Ook bij de voorbereiding voor de eindexamens bieden we enkele opties aan. Hierbij gaat het zowel om uitgebreide langetermijntrajecten als kortetermijntrajecten net voor de eindexamens. 

Onze examenbegeleiding wordt gegeven door studenten of professionals met aanwijsbare vakkennis en pedagogisch-didactische ervaring. 

Examentraining 

 

Ook bij de voorbereiding voor de eindexamens bieden we enkele opties aan. Hierbij gaat het zowel om uitgebreide langetermijntrajecten als kortetermijntrajecten net voor de eindexamens. 

Onze examenbegeleiding wordt gegeven door studenten of professionals met aanwijsbare vakkennis en pedagogisch-didactische ervaring.

Visie

Blom vraagbaak

Naast de meer klassieke oplossingen bieden we ook een zelf ontwikkelde vraagbaak aan. In deze vraagbaak bieden we leerlingen de mogelijkheid om vragen in te dienen die daarna online of na schooltijd beantwoord kunnen worden. Dit kan via onze laagdrempelige online omgeving of op de locatie van de school. 

Door vakinhoudelijke ondersteuning op afroep te bieden kunnen leerlingen snel en effectief geholpen worden en worden docenten ontlast. 

Visie

Bijles op school

 

Één van de diensten die we aanbieden is het opzetten en onderhouden van een bijlesnetwerk op een middelbare school. Hierbij verzorgen wij de kwaliteit door interne trainingen, ondersteuning vanuit ons pedagogisch team en controle via ons interne controlesysteem. 

Voor de begeleiding kunnen we zowel met leerlingen vanuit de school als extern aangetrokken student-docenten werken.

Basisschool

 

Ook voor basisscholen bieden we ondersteuning aan. Dit doen we met een team van pabo-studenten, pedagogen en een IB-ers.

Dit team ontwerpt samen met de betreffende basisschool een passende begeleidingsvorm waarbij componenten van vakgerichte uitleg, docentondersteuning, coaching en huiswerkbegeleiding gecombineerd kunnen worden.

Landelijke vereniging van Studiebegeleidings instituten

Coronacrisis

Om de door de sluiting van het onderwijs  opgelopen achterstanden in te lopen maken scholen soms gebruik van samenwerkingen met private organisaties. Ook wij bieden hiertoe opties aan. Zo zijn huiswerkbegeleiding, bijles en coachingstrajecten erg geschikt als bijspijkertraject. 

Onze begeleiding kan zowel op de basisschool als middelbare school ondersteunend zijn. Bij interesse in onze diensten gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden.

Digitale bijles

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

U bent altijd welkom voor een vrijblijvend contactmoment. Wij kijken graag mee naar de mogelijke begeleidingsvormen.