fbpx

https://www.edestad.nl/deeljenieuws/zakelijk/184215/we-zien-dat-er-vraag-naar-begeleiding-die-verder-gaat-dan-alleen-de-leerstof

 Afgelopen 2 jaar heeft Blom de onderwijsondersteunende markt verkend met het aanbieden van bijles. Ondertussen hebben ze besloten hun begeleiding te veranderen. ‘We zien dat er vraag is naar begeleiding die verder gaat dan alleen de leerstof’.

Blom is in 2017 begonnen met het aanbieden van bijles. Hoewel dit met veel plezier werd uitgevoerd miste volgens Paul in deze dienst toch wat. ‘Zelf heb ik als leerling altijd gezegd dat de manier waarop we op school werkten helemaal niet bij mij past. Sinds ik me via bijles en huiswerkbegeleiding ook met de schoolprestaties van anderen ben gaan bezighouden zag ik dat ik hier alles behalve uniek in was. In onze studiebegeleiding proberen we door een soms contra-intuïtieve aanpak deze leerlingen wél optimaal te helpen.’

Om leerlingen nog beter van dienst te zijn hebben Larissa Jansen, Ardin van Emmerik en Paul Verwoert het dienstenpakket in zijn geheel omgegooid. Studiebegeleiding staat nu centraal, terwijl individuele begeleiding naar de achtergrond verdwijnt. ‘We geloven dat door slim individuele en klassikale begeleiding te combineren een begeleiding ontstaat die kostenefficiënt is én voldoet aan de kwaliteit die we nastreven’. Vandaar dat bij blom ook de naam studiebegeleiding wordt gevoerd in plaats van huiswerkbegeleiding. Tijdens de begeleiding wordt immers naar de gehele studiesituatie gekeken, en niet alleen naar huiswerk of leerwerk. Verder ligt de leerling nog meer centraal. Bij de studiebegeleiding wordt eerst een individueel plan van aanpak gemaakt, waarna een leerling in wekelijkse coachingsgesprekken wordt gestimuleerd om zélf zijn of haar studeerhouding te verbeteren.

De nieuwe studiebegeleiding is enerzijds gebaseerd op de ervaringen van de teamleden van Blom van de afgelopen jaren. Anderzijds wordt ook de wetenschap betrokken. Zo wordt voor een rooster op basis van blokken van 25 minuten gekozen, omdat dit volgens onderzoek beter bij de concentratieboog van leerlingen past. Een laatste maar niet onbelangrijke verandering is dat Blom ook een eigen locatie als basis opent. ‘We bieden leerlingen hier een vertrouwde en stabiele omgeving om de leerkwaliteiten optimaal tot hun recht te doen komen’.

De opening van deze locatie wordt op facebook en onze site www.blomopmaat.nl bekend gemaakt. Tijdens de opening zijn geïnteresseerden welkom om langs te komen op onze nieuwe locatie op de Leendert tulplaan 4a.